Kurumsal Bilgi

Kurumsal Bilgi (6)

Projenin Amacı:

– Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak, 
– İlgili Ulusal/Uluslararası çatı kuruluşlarda yer almak, 
– Eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere Gözlemci ve Temsilcileriyle katılmak,
– Gençleri etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların gençlerle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, gençlere olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
– Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış çocuk ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin edecek devletin ve STK’ların gerçekleştirdiği destek programlarını teşvik etmek, katkı sağlamak,
– Yapılandırılacak olan web sitesi kanalıyla STK, kamu, belediye ve gençler için bir başvuru kaynağı oluşturmak, 
– Bağımlılıkla mücadele, engelli gençler vb. spesifik alanlarda işbirliği modelleri geliştirmektir.

Projenin Gerekçesi:

 • Gençlik alanında çalışan STK’lar desteklenecek ve bilgilendirilecek, işbirliği zemini oluşturulacak;
  • Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesi geliştirilecek,
  • Gençlik alanında çalışan STK’lara sağlanacak destekle programın hedeflerinden olan:
  – Sosyal dışlanmayla mücadele edilecek, sosyal uyum güçlendirilecek,
  – Gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak,
  – Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulması desteklenerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanacak vb.

 7 ay boyunca her ayın ikinci Salı günü Platform toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılarda gençlerle ilgili sorunlar, kuruluşların faaliyetleri, çözüm önerileri, en iyi uygulamalar vb. bir gündem çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren STK’ların, kamu kurumlarının ve belediyelerin iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşması ile programın diğer hedeflerinin gerçekleşmesine de dolaylı katkı sağlanacaktır. Platformun çalışma sahası kapsamında konusunda uzman isimlerden bilgilendirmeler alınacaktır.

 

Raporu Verenin Adı Soyadı ve Konumu: Mukadder Bahadır- TÜÇEV-P Koordinatörü

Raporu Alan:                                                        TÜRAP Genel Sekreteri

Raporun Dönemi:                                                 21 Kasım 2016 - 12 Mayıs  2017

 

 

Vizyonu:

Günümüzde çözülme riski taşıyan aile kurumunun ve değer kaybı yaşayan aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yer aldığı bir dünyaya ulaşmaktır.

Misyonu:

Çocuk ve genci kendine faaliyet alanı olarak seçen STK, kurum /kuruluş, uzman, akademisyen vb. arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği oluşturarak projeler üretmek, üretilmiş proje ve politikaları etkileyen çalışmalar yapmaktır.

İlkeler:

 

 a)     Çalışmalarını “T-STK ÇOGEP Rehberi” çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda “TÜRAP Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzüğünden” yararlanmak.

b)      Sağlıklı aile kurumu ve bireylerinin yetiştirilmesi ve aile kurumunun sorunlarının giderilmesi için üretilen çözümlerde özdeğerlerimizi ve kültürel kodlarımızı dikkate almak,

c)      Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

d)      Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,

e)      Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,

f)       T-STK ÇOGEP’den ayrılmak isteyen kuruluşları zorlamamak ve kınamamak,

g)      Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak,

h)      T-STK ÇOGEP olarak siyasi ve ticari bir yapılanma içinde yer almamak.